เตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์)

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที


เตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์)

เตรียม เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์) สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

เตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์)

เตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ (ฟรีแลนซ์)

อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ นั้นสามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีรายได้ประจำ บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้มีอาชีพอิสระ นั่นคือบัตรเครดิตแบบที่ใช้เงินฝากในการค้ำประกันนั่นเอง การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับ อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เป็นเอกสารยืนยันตัวตน ว่าผู้สมัครนั้นมีตัวตนอยู่จริง และมีข้อมูลที่ตรงกับในใบสมัคร (ใบสมัครจะต้องกรอกข้อมูล ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา) สำหรับข้าราชการอาจจะใช้สำเนาบัตรข้าราชการก็ได้

– สำเนาทะเบียนบ้าน

เป็นเอกสารสำคัญ ที่ใช้ในการระบุตัวตน เพราะสำเนาทะเบียนบ้าน จะมีข้อมูลที่อยู่ของคุณระบุเอาไว้ สำหรับการพิจารณาร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน

– เอกสารยืนยันรายได้

หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด แต่ในกรณีของผู้ทำงานอิสระ ไม่ได้สังกัดบริษัท หรือหน่วยงานไหน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. หรือบริษัทจำกัด ซึ่งจะต้องขอย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ ซึ่งบัตรเครดิตที่ทำนั้นจะเป็นบัตรที่ต้องใช้เงินฝากค้ำประกันวงเงิน เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ธนาคารจะเรียกดูหรือไม่


สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที