อาชีพอิสระสมัครบัตรเครดิต ด้วย การสมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที


อาชีพอิสระสมัครบัตรเครดิต ด้วย การสมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

อาชีพอิสระสมัครบัตรเครดิต การสมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน สำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ หรืออาชีพที่ไม่มีรายได้แน่นอน

อาชีพอิสระสมัครบัตรเครดิต ด้วย การสมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

อาชีพอิสระสมัครบัตรเครดิต ด้วย การสมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกัน

สำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ หรืออาชีพที่ไม่มีรายได้แน่นอนนั้นการจะมีบัตรเครดิตสักใบเป็นเรื่องยาก แม้คุณจะมีเงินจำนวนมากก็ยังไม่สามารถทำได้ เพราะธนาคารจะมองว่ารายได้ที่เข้ามาไม่แน่นอน ดังนั้นทางเลือกในการแก้ปัญหาดังกล่าวของผู้ที่ทำอาชีพอิสระและอยากจะมีบัตรเครดิต นั่นคือการสมัครบัตรเครดิตประเภทที่ใช้เงินสดค้ำประกันนั่นเองครับ

หลักการของบัตรเครดิตประเภทนี้ จะให้ผู้สมัครนำเอาเงินสดในบัญชีเงินฝากมาทำการค้ำประกันเงินกู้ โดยส่วนมากมักจะเป็นการใช้บัญชีเงินฝากจากธนาคารเดียวกับบัตรเครดิต เนื่องจากจะสามารถหักได้สะดวก วงเงินกู้ที่ให้นั้นจะอยู่ที่ประมาณ 95 – 100 % กล่าวคือ สมมติว่าคุณใช้เงิน 100,000 บาทในการค้ำประกัน ก็จะได้รับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตที่ประมาณ 95,000 – 100,000 บาทครับ

ปัจจัยที่จะทำให้ผู้สมัครบัตรเครดิตแบบเงินฝากค้ำประกันได้รับการอนุมัติ มีดังต่อไปนี้

  1. ประวัติของผู้กู้ แน่นอนว่าประวัติของผู้กู้นั้นจำเป็นจะต้องขาวสะอาด ไม่ติดประวัติเสียด้ายการเงินจากเครดิตบูโร ไม่เคยมีหนี้เสีย หรือหนี้สูญ เนื่องจากจุดนี้ธนาคารจะมาองว่าผู้กู้มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดการเบี้ยวหนี้ หรือติดตามได้ยากสูง และส่งผลทำให้โอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตลดลงได้ ดังนั้นเรื่องของประวัติจำเป็นอย่างมาก และเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากครับ
  2. ศึกษาหาข้อมูลในการเปิดบัญชีเงินฝากสำหรับการค้ำประกันเป็นอย่างดี ก่อนจะนำเอาบัญชีนั้นๆ มาทำการยื่นขอใช้บริการบัตรเครดิต เนื่องจากธนาคารแต่ละแห่งจะมีการกำหนดเงื่อนไข และประเภทของบัญชีที่ใช้ในการขอยื่นอย่างชัดเจน ซึ่งหากเราไม่ทำการศึกษาเงื่อนไข หรือข้อกำหนด และยื่นโดยใช้บัญชีผิดประเภทไป ก็จะส่งผลทำให้โอกาสในการได้รับอนุมัติบัตรเครดิตลดลงได้ หรือทางธนาคารอาจจะให้ยื่นมาใหม่ ซึ่งเสียเวลาอย่างมาก
  3. เตรียมเอกสารในการขอยื่นสมัครบัตรเครดิตให้ครบถ้วน โดยเอกสารเหล่านั้นจะต้องมีความชัดเจน บอกถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน และควรเป็นเอกสารที่มีอายุตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้ (เช่น บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ไม่ควรหมดอายุ , เอกสารรับรองต่างๆ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน) นอกจากนั้นเอกสารเหล่านั้นควรทำการเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย หากขั้นตอนนี้เกิดความผิดพลาด เช่นเอกสารไม่ครบ ลืมเซ็นสำเนาถูกต้อง ฯลฯ ก็จะทำให้เกิดความล่าช้า และความขลุกขลักในการอนุมัติได้ครับ
  4. ข้อมูลการติดต่อ จะต้องมีทุกช่องทางเท่าที่สามารถทำได้ อาทิ ที่อยู่ถาวร และเบอร์โทรศัพท์บ้านหรือเบอร์มือถือที่เป็นเบอร์หลัก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้หากมีครบถ้วน ธนาคารจะมองว่าผู้กู้สามารถติดต่อได้สะดวก ส่งผลทำให้โอกาสในการอนุมัติบัตรเครดิตมีเพิ่มขึ้นได้ครับ

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที