สินเชื่อบ้านมือสอง 2018 สมัครง่ายๆ กู้ซื้อบ้านมือสอง 2561 อนุมัติเร็วที่สุด

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที


สินเชื่อบ้านมือสอง 2018 สมัครง่ายๆ กู้ซื้อบ้านมือสอง 2561 อนุมัติเร็วที่สุด

★ สินเชื่อบ้านมือสอง 2018 สมัครง่ายๆ กู้ซื้อบ้านมือสอง 2561 อนุมัติเร็วที่สุด
♥ สิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้ร่วมซื้อบ้าน การขอสินเชื่อแบบกู้ร่วมจะทำให้มีโอกาสผ่านสูงกว่าการขอเพียงคนเดียวอีกด้วย การกู้ร่วมมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้
คนที่จะกู้ร่วมกับคุณได้ ผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นบุคคล ที่มีความเกี่ยวดองกันทางสายเลือด หรือการสมรส
กรรมสิทธิ์ในตัวบ้าน สำหรับกรรมสิทธิ์ในตัวบ้าน กรณีขอสินเชื่อบ้านแบบกู้ร่วมนั้น คุณสามารถเลือกได้สองแบบ

สินเชื่อบ้านมือสอง 2018 สมัครง่ายๆ กู้ซื้อบ้านมือสอง 2561 อนุมัติเร็วที่สุด

★★★★★ สินเชื่อบ้านมือสอง สมัครง่ายๆ กู้ซื้อบ้านมือสอง อนุมัติเร็วที่สุด ★★★★★

สินเชื่อบ้านมือสอง สมัครง่ายๆ กู้ซื้อบ้านมือสอง อนุมัติเร็วที่สุด

ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านง่าย สถาบันการเงิน ยูโอบี สมัครง่ายๆ

ขอสินเชื่อ

 

★★★★★ สินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อบ้านง่าย สถาบันการเงิน ยูโอบี เพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือ เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัย สูงสุดถึง 100% ของค่าก่อสร้างบ้าน

 

✓ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน ยูโอบี

   • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
   • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
   • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว)
   • อายุขั้นต่ำ 21 ปี

✓ เอกสารประกอบพิจารณา

สิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้ร่วมซื้อบ้าน

ในการขอสินเชื่อบ้านนั้น จะมีคำว่า “การกู้ร่วม” อยู่ด้วย ซึ่งหมายถึงการที่คุณร่วมกับบุคคลอีกคนหนึ่ง ในการขอสินเชื่อบ้าน จากธนาคารหรือสถาบันการเงินพร้อมกัน วงเงินเดียวกัน เป็นเสมือนกับการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่ง ซึ่งหากเป็นการกู้ร่วมมักจะมีการกู้ด้วยกันระหว่างสามี ภรรยา หรือพี่น้องกันก็ได้ ซึ่งการขอสินเชื่อแบบกู้ร่วมจะทำให้มีโอกาสผ่านสูงกว่าการขอเพียงคนเดียวอีกด้วย การกู้ร่วมมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงดังต่อไปนี้

› คนที่จะกู้ร่วมกับคุณได้

ไม่ใช่ว่าใครก็สามารถกู้ร่วมกับคุณได้นะครับ เพราะธนาคาร หรือสถาบันการเงินต่างๆ นั้นก็มีหลักเกณฑ์กำหนดเอาไว้อยู่ว่า ผู้กู้ร่วมจะต้องเป็นบุคคล ที่มีความเกี่ยวดองกันทางสายเลือด หรือการสมรส เช่น พ่อแม่ ญาติพี่น้อง หรือสามีภรรยา ในกรณีเป็นสามีภรรยา จะต้องมีทะเบียนสมรส หรือหลักฐานการแต่งงานกันเช่น รูปถ่าย หรือการ์ดแต่งงานเป็นต้น ซึ่งการกู้ร่วมนั้นธนาคารจะพิจารณาจากรายได้ของผู้กู้ร่วม ว่ามีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วเพียงพอสำหรับการจ่ายหนี้ในแต่ละงวดหรือไม่

› กรรมสิทธิ์ในตัวบ้าน

สำหรับกรรมสิทธิ์ในตัวบ้าน กรณีขอสินเชื่อบ้านแบบกู้ร่วมนั้น คุณสามารถเลือกได้สองแบบ คือ ใส่ชื่อคนใดคนหนึ่ง (ระหว่างผู้กู้ร่วม) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้าน หรือ การใส่ชื่อผู้กู้ร่วมทั้งหมดให้เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ซึ่งขอแนะนำว่าให้เลือกแบบหลัง เพราะยุติธรรมดีสำหรับผู้กู้ร่วมทุกคน อย่างไรก็ตาม ในเวลาที่จะต้องขายหรือจำนองบ้าน อาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากเกิดขึ้นบ้าง เพราะต้องให้ผู้กู้ร่วมทึกคนยินยอม จึงจะสามารถขาย จำนองบ้านได้

 


สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที