เตรียม เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ

เตรียม เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ

เตรียม เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ สมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที


14 มิ.ย.

เตรียม เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับอาชีพอิสระ

เอกสารสมัครบัตรเครดิต อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ นั้นสามารถที่จะมีบัตรเครดิตได้เช่นกัน แม้ว่าจะไม่มีรายได้ประจำ บัตรเครดิตที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ และผู้มีอาชีพอิสระ นั่นคือบัตรเครดิตแบบที่ใช้เงินฝากในการค้ำประกันนั่นเอง การสมัครบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำประกัน จะต้องเตรียมเอกสารสมัครบัตรเครดิตดังต่อไปนี้(ร่วมกับใบสมัคร)

เอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับ อาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการต่างๆ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารยืนยันตัวตน ว่าผู้สมัครนั้นมีตัวตนอยู่จริง และมีข้อมูลที่ตรงกับในใบสมัคร (ใบสมัครจะต้องกรอกข้อมูล ที่ตรงกับความเป็นจริง หรือตรงกับเอกสารที่ใช้ในการพิจารณา) สำหรับข้าราชการอาจจะใช้สำเนาบัตรข้าราชการก็ได้

– สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารสำคัญ ที่ใช้ในการระบุตัวตน เพราะสำเนาทะเบียนบ้าน จะมีข้อมูลที่อยู่ของคุณระบุเอาไว้ สำหรับการพิจารณาร่วมกับบัตรประจำตัวประชาชน

– เอกสารยืนยันรายได้ หากเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีเงินเดือน จะใช้หนังสือรับรองรายได้ และสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด แต่ในกรณีของผู้ทำงานอิสระ ไม่ได้สังกัดบริษัท หรือหน่วยงานไหน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน หจก. หรือบริษัทจำกัด ซึ่งจะต้องขอย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งหมดนี้ก็เป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิต สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการ ซึ่งบัตรเครดิตที่ทำนั้นจะเป็นบัตรที่ต้องใช้เงินฝากค้ำประกันวงเงิน เอกสารอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ธนาคารจะเรียกดูหรือไม่


สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย

สมัครบัตรเครดิตอนุมัติง่าย พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย บัตรเครดิตอนุมัติเร็วทันใจ ตอบสนองทุกความต้องการ ของคุณ สมัครออนไลน์ได้ทันที